szkolenie olsztyn

IMAGE GROUP przy współpracy z DOW­GUN PRO­FES­SIONAL przy­go­tował bezpłatne, spec­jal­isty­czne szkole­nie z zakresu pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych oraz zaawan­sowanych metod pielę­gnacji twarzy i ciała kos­me­tykami Marki: Med­beauty oraz Insti­tute BCN.

Pokaz /​szkole­nie odbyło się 29 marca 2015 roku (w niedzielę) o godzinie 11:00 w Hotelu Villa Pal­las, zaprezentowaliśmy:

  • Markę Med­beauty – pro­fesjon­alne kos­me­tyki na miarę oczeki­wań. Zabieg mezoter­apii mikroigłowej Medi-​Pro Tita­nium Derma Rollerem oraz ampułek Medbeauty.
  • Markę Insti­tute BCN – hisz­pańskie ampułki stosowane w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała. Zabieg mezoter­apii mikroigłowej frak­cyjnej z wyko­rzys­taniem ampułek Insti­tute BCN.
  • Laser Diodowy– Laser Light Speed to innowa­cyjna tech­nolo­gia firmy TopLaser przez­nac­zona do trwałego usuwa­nia owłosienia. To sys­tem wysoce nieza­wodny i godny zau­fa­nia. Wyko­nanie zabiegu fotoepilacji.

Wszyscy uczest­nicy brali udział w losowa­niu nagrody głównej pokazu!