logo kontakt

 

Aleje 1 Maja 5

62-510 Konin
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tele­fon: 63 249 15 09
Fax: 63 240 62 02

DZIAŁ DYS­TRY­BUCJI KOSMETYKÓW:

REGION 1

 • Dol­nośląskie
 • Kujawsko-​pomorskie
 • Lubuskie
 • Pomorskie
 • Opol­skie
 • Śląskie
 • Wielkopol­skie
 • Zachod­niopo­morskie

Nr tele­fonu: 606 587 612
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

REGION 3

 • Lubel­skie
 • Małopol­skie
 • Mazowieckie
 • Pod­laskie
 • Pod­karpackie
 • Łódzkie
 • Świę­tokrzyskie
 • Warmińsko-​mazurskie

Nr tele­fonu: 662 497 511
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ:

Nr tele­fonu: 690 519 168
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ DYS­TRY­BUCJI URZĄDZEŃ, PARTNERSTWO:

Nr tele­fonu: 664 47 77 01
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

CEN­TRUM SZKOLENIOWE/​SZKOLENIA:

Nr tele­fonu: 532 39 07 07
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

SER­WIS URZĄDZEŃ

Nr tele­fonu: 63 249 15 09 w.15
E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr konta: 92 1140 2017 0000 4502 0653 7908
NIP: 665 182 31 77
REGON: 311 511 783

Zapraszamy do naszej siedz­iby od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9:0017:00

Cen­trum szkole­niowe czynne od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9:0017:00

Szkole­nie może odbyć się także w sobotę, po wcześniejszym ustal­e­niu terminu.

Jeżeli mają Państwo jakiekol­wiek pyta­nia doty­czące naszej oferty prosimy o wypełnie­nie poniższego for­mu­la­rza bądź o kon­takt mailowy. Odpowiemy najszy­b­ciej, jak to tylko będzie możliwe. Doradzamy i pomagamy w urządza­niu gabi­netów kos­me­ty­cznych, medy­cznych i ośrod­ków SPA. Mamy w tym duże doświad­cze­nie. Do każdego klienta pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopa­sować naszą ofertę jak najlepiej do Two­jej działalności.