31beauty wawa

Emocje jeszcze nie opadły – ciężko wró­cić do codzi­en­nych obow­iązków po tak świet­nym week­endzie.

31. Targi Beauty Forum w Warsza­wie – nowa lokaliza­cja i lekka niepewność czy wszys­tko się uda – na szczęś­cie rzeczy­wis­tość bardzo pozy­ty­wnie nas zaskoczyła. Nasze stoisko – strefa pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków gabi­ne­towych marek Med­beauty, Insti­tute­BCN, Bruno­Vas­sari; strefa tech­no­log­icznych rozwiązań kos­me­tologii i medy­cyny este­ty­cznej z hitami sezonu takimi jak Power Puls Nano Nd:Yag Q-​Switch czy Light Speed Plat­inum Plat­form czy część poka­zowa z zab­ie­gami na żywo – w każdej części stoiska byliś­cie z nami Wy i akty­wnie uczest­niczyliś­cie we wszys­tkim, co dzi­ało się u nas przez wszys­tkie tar­gowe godziny (które minęły za szy­bko!). Jesteś­cie niesamowici! Ilość zapy­tań przeszła nasze oczeki­wa­nia, a zain­tere­sowanie najnowszymi kat­a­logami było tak duże, że w niedzielę nie mieliśmy już co roz­dawać J To wszys­tko Wasza zasługa – to dla Was od wielu lat jesteśmy obecni na każdej edy­cji Targów Beauty Forum i jeszcze nigdy nas nie zaw­iedliś­cie. Mnóstwo rozmów, tem­atów biz­ne­sowych i poważnych ale również żartów i uśmiechów. Bądź­cie z Nami pod­czas jesi­en­nej edy­cji – obiecu­jemy Was zaskoczyć. Cały Team Image ogrom­nie dziękuje, było niesamowicie. Do zobaczenia!