1 2 kwietnia lne 2017W min­iony week­end w dni­ach 12 kwiet­nia 2017 roku mieliśmy przy­jem­ność po raz kole­jny być uczest­nikami targów kos­me­ty­cznych LNE w Krakowie.

Targi te przepełnione wys­taw­cami, nowoś­ci­ami tech­no­log­icznymi oraz kos­me­ty­cznymi oraz wykład­ow­cami z całego świata, będą­cymi eksper­tami z różnych dziedzin przy­cią­gają sze­rokie grono odwiedza­ją­cych. Na naszym stoisku również nie za brakło Państwa, za co serdecznie dziękujemy.