beauty-forum 2014W week­end 89 .03. 2014 nasza cała firma IMAGE GROUP była na Między­nar­o­dowych Tar­gach Kos­me­ty­cznych BEAUTY FORUM w Warsza­wie. Jak co roku przed­staw­ial­iśmy pro­fesjon­al­is­tom z branży kos­me­ty­cznej nowości aparatur­owe i zabiegowe.

W tym roku hitem była marka kos­me­tyków med­beauty twor­zona przez nasz właśnie zespół. Pole­camy szczegól­nie nową wodę mice­larną z kaw­iorem i ampułki odmładza­jące z kola­genem i elastyną. Poza tym dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się meso rollery, dzięki którym można przeprowadzić wiele wspani­ałych zabiegów regen­er­a­cyjnych. Ale najwięk­sze zain­tere­sowanie wzbudz­iła nasza aparatura do kri­olipolizy TOPTECH­NOL­OGY. To niesamow­ity zabieg, dzięki któremu można pozbyć się niech­cianej tkanki tłuszc­zowej i cellulitu.

Poniżej krótka fotorelacja: