bv-7.05.2016Wszyscy, którzy odwiedzili poz­nańskie targi 78 maja 2016 Beauty Vision mogli podzi­wiać mnóstwo nowości, zarówno na stoisku wys­taw­ców jak i w pro­gramie przy­go­towanym przez organizatorów.

Zwiedza­jący mogli sko­rzys­tać nie tylko z dar­mowych porad, ale również oddać się w ręce wiz­a­żys­tów. Nie zabrakło także na tar­gach LOOK i Beauty VISION mery­to­rycznej wiedzy. Pod­czas wydarzenia odbyła się także gala wręczenia prestiżowych nagród – Zło­tych Medali MTP.

W tym roku nasza firma również znalazłam się w gronie lau­re­atów w kat­e­gorii urządzenia: MAX DIODE LASER II oraz w kat­e­gorii kos­me­tyk: maska Med­beauty Gold 999K.