bf-5-6.03.2016Za nami wiosenna edy­cja targów Beauty Forum & SPA w Warsza­wie, które miały miejsce 56 marca 2016 roku. Na tegorocznych tar­gach swoją pre­mierę miało kilka pro­duk­tów marki Med­beauty. Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszyła się maska Med­beauty Gold 999K — płatki z 24-​karatowego złota o właś­ci­woś­ci­ach prze­ci­wz­marszczkowych i rozświetlających.

Odwiedza­jący z zain­tere­sowaniem pytali o najnowsze tech­nolo­gie, takie jak: Max Diode Laser II oraz K-​Med. Tech­nolo­gies II.

Poniżej zapraszamy do zapoz­na­nia się z krótką relacją fotograficzną.