lne kongres krakow-15.11.2015W dni­ach 1516 listopada 2015 odbył się jubileuszowy Między­nar­o­dowy Kon­gres i Targi Kos­me­ty­czne LNE & SPA. Było to prawdziwe święto kos­me­tyki pro­fesjon­al­nej! Kom­for­towa przestrzeń EXPO Kraków zapewniła tłu­mom zwiedza­ją­cych wygodę i łatwy dostęp zarówno do sesji wykład­owych, jak i do stosik fir­mowych. Bezprece­den­sowym hitem na naszym stoisku okazały się maski algowe owocowo warzywne.