zloty medalPrag­niemy poin­for­mować Państwa, że urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

Opis tech­nologii:

IPL TOP LASER to najnowszej gen­er­acji tech­nolo­gia E –Light (ener­gia świ­etlna, potę­gowana przez dzi­ałanie fali radiowej RF) dostępna na rynku kos­me­tologii i medy­cyny. To wysok­iej klasy urządze­nie, które pozwala na lecze­nie sze­rok­iego wach­larza roz­maitych prob­lemów skórnych. Zabiegi wykony­wane przy uży­ciu IPL TOP LASER są wyjątkowo bez­pieczne, skuteczne, zapew­ni­ają dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii TOP LASER możemy wykonać następu­jące zabiegi:

  • trwałą fotoepi­lację laserową
  • fotood­mładzanie
  • usuwa­nia przebarwień
  • usuwa­nia trądziku pospolitego
  • usuwa­nia trądziku różowatego
  • zamyka­nia siate­czek naczyniowych
  • prze­bu­dowy włókien kolagenowych
  • redukcji blizn potrądzikowych
  • therma liftingu twarzy
  • therma lipolizy ciała

Gale­ria zdjęć: