inspiracje2018 lsLight Speed Plat­inum Plat­form lau­re­atem Wyróżnienia w kat­e­gorii Medy­cyna Este­ty­czna na Gali Beauty Inspi­ra­tion Lider Biz­nesu Beauty 2018!

Jest to dla nas ogromny zaszczyt oraz przy­jem­ność odbierać nagrodę, która jest wynikiem naszej ciężkiej pracy ale przede wszys­tkim wynikiem Państwa zau­fa­nia i wiary w nas. Light Speed Plat­inum to medy­czna plat­forma lasera diodowego trze­ciej gen­er­acji, zaawan­sowana tech­nicznie i niezwykle skuteczna, mogąca być rozsz­er­zona o głow­icę E-​Light oraz Q-​Switch.

Efek­ty­wne dzi­ałanie naszego lasera zostało zauważone przez klien­tów oraz doce­nione. Dzięku­jemy! Z naszej strony obiecu­jemy być jeszcze lepsi w tym co robimy i nie raz zaskoczyć Państwa coraz to lep­szymi rozwiąza­ni­ami dla branży beauty.