magic

Magic RF jest urządze­niem wyróż­ni­a­ją­cym się na rynku medy­cyny este­ty­cznej i kos­me­tologii. Dwie głow­ice zabiegowe z wymi­en­nymi końcówkami pozwalają na najlep­sze opra­cow­anie każdej par­tii ciała.

MAGIC RF stanowi pre­cyzyjne połącze­nie fal radiowych bipo­larnych oraz sys­temu mikro­n­akłuwa­nia. To najwyższej klasy urządze­nie pozwala na skuteczną walkę z szeregiem prob­lemów skórnych. Zabiegi urządze­niem MAGIC RF są wyjątkowo skuteczne, bez­pieczne oraz zapew­ni­ają dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii MAGIC RF możemy wykonać następu­jące zabiegi:

  • Niechirur­giczny lift­ing twarzy,
  • Odmłodze­nie skóry,
  • Częś­ciowa bądź całkowita lik­widacja zmarszczek,
  • Usuwanie blizn,
  • Zmniejsze­nie i lik­widacja rozstępów,
  • Odnowa skóry.

Gale­ria zdjęć: