demakijazMak­i­jaż – obow­iązkowy punkt dnia w życiu więk­szości kobiet. Najlep­szy przy­ja­ciel w maskowa­niu pewnych niedoskon­ałości cery, lecz także naj­gorszy wróg, gdy nad­chodzi chwila w której musimy się z nim pożeg­nać… Wodoo­d­porny tusz do rzęs i eye­liner, pod­kład do zadań spec­jal­nych, puder, który zmatuje na cały dzień – każda z nas chce wyglą­dać pięknie, jed­nak nad­chodzi ten czas wiec­zorem, w domowym zaciszu, demakijaż.

Pytanie co wybrać – mleczko, tonik, żel? Jak uniknąć szczy­pa­nia, podrażnienia, prze­suszenia? Wybrać płyn mice­larny o nowoczes­nej for­mule Aqua Pura od Bruno Vas­sari. Dlaczego Aqua Pura? Dokład­nie oczyści skórę z zanieczyszczeń, delikat­nie ale skutecznie usunie cały mak­i­jaż, przy­go­towu­jąc naszą cerę do nałoże­nia kremu pielęgnacyjnego.

Ważne, aby w codzi­en­nej pielę­gnacji dobierać kos­me­tyki odpowied­nie do typu skóry – nie inaczej jest przy kos­me­tykach do demak­i­jażu. Ileż to razy skus­zone rekla­mami czy pozy­ty­wnymi opini­ami wyczy­tanymi na forach kupiłyśmy tonik lub mleczko, które po pier­wszym i zarazem ostat­nim uży­ciu wylą­dowało w koszu?

Płyn mice­larny Aqua Pura przez­nac­zony jest do każdego typu cery – nie wysuszy dodatkowo skóry wyma­ga­jącej naw­ilże­nia ani nie zwięk­szy ilości wydzielanego sebum przy skórze tłustej, trądzikowej.
Mak­i­jaż znika już po pier­wszym, delikat­nym ruchu płatkiem kosmetycznym.

Co takiego ma w sobie płyn mice­larny, że dzi­ała tak skutecznie, będąc jed­nocześnie tak łagod­nym dla skóry? Wszys­tko to zasługa tzw. Miceli – mikroskopi­jnych cząsteczek o dwukierunk­owym dzi­ała­niu – łączą się one i z wodą i z cząsteczką tłuszczu, dzięki czemu z łat­woś­cią usuwają różnorodne zanieczyszczenia – od mak­i­jażu po kurz i brud jaki osi­ada na naszej skórze po całym dniu.

Dlat­ego właśnie warto troskę o swoją cerę powierzyć odpowied­niemu kos­me­tykowi, który nie wyrządzi jej krzy­wdy. A wykonu­jąc demak­i­jaż praw­idłowo unikniemy kłopotów z cerą, które często spędzają nam sen z powiek.

Ja zau­fałam Aqua Pura – wybór idealny.

A teraz, z tak zad­baną i oczyszc­zoną skórą, możemy spoko­jnie położyć się spać.