wstep

Uci­chł już huk fajer­w­erków, wys­trza­łów szam­pana – zaczął się Nowy Rok… Nowe szanse, nowe marzenia, nowe możli­wości i nowe postanowienia. Postanowienia noworoczne, spisane na kartce lub wylic­zone tylko w myślach – doty­czące życia zawodowego, urlopu, roz­woju oso­bis­tego. Ale czy ktoś kiedyś postanowił podarować samemu sobie chwile relaksu, spęd­zone na odpręża­ją­cym zabiegu? Podarować sobie dzień samol­uba, w którym pomyśli tylko o sobie, wyłączy tele­fon i odda się w ręce osób, które sprawią, że znikną wsze­lakie manka­menty urody i oznaki zmęczenia?

Wyjechać w daleką podróż, nauczyć się nowego języka – to odległe i dosyć czasochłonne wybory, które w zab­ie­ga­niu dnia codzi­en­nego, natłoku spraw i prob­lemów mogą zejść na drugi plan i w efek­cie 31 grud­nia być tylko przy­pom­nie­niem kole­jnych niespełnionych i niedotrzy­manych postanowień.

Pora obiecać sobie coś, co jest realne, przy­jemne i w zasięgu ręki – jeden dzień tylko dla siebie, spęd­zony w przy­tul­nym wnętrzu Insty­tutu Kos­me­tologii Image, w atmos­ferze wyciszenia i rozluźnienia. Dzień spęd­zony na zab­ie­gach, które zni­welują wszys­tkie niedoskon­ałości naszej urody. Brzmi zachę­ca­jąco? W takim razie nie ma na co czekać – każdy dzień zwłoki odd­ala Cię od spełnienia postanowienia.

Już teraz wybierz swój Insty­tut Image na www​.insty​tu​tim​age​.pl , zadz­woń lub napisz i umów się na Twój wyjątkowy dzień. Czekamy na Ciebie :)

image