wstepUci­chł już huk fajer­w­erków, wys­trza­łów szam­pana – zaczął się Nowy Rok… Nowe szanse, nowe marzenia, nowe możli­wości i nowe postanowienia. Postanowienia noworoczne, spisane na kartce lub wylic­zone tylko w myślach – doty­czące życia zawodowego, urlopu, roz­woju osobistego.

czy­taj więcej…

vouchery wstZnowu grudzień, znowu śnieg, znowu święta… I kole­jny prob­lem z prezen­tem. Każdego z nas dopadają takie myśli, gdy już wszys­tkie pomysły na świąteczne upominki zostaną wyko­rzys­tane. Co podarować w tym roku? Czy jest coś co będzie ory­gi­nalne, wyjątkowe, niepow­tarzalne, coś czym zaskoczę najbliższych? Pamię­ta­jmy, że świąteczny prezent to coś więcej.. To radość i szczęś­cie, to wspólne chwile spęd­zone z rodz­iną przy pięknie udeko­rowanym stole, tak nieczęste w dzisiejszym zab­ie­ganym świecie.

czy­taj więcej…